BMW Group postupuje s výstavbou Vývojového centra u Sokolova a začíná nabírat první zaměstnance

Stavební práce na BMW Group Vývojovém centru severně od Sokolova probíhají podle plánu a vše směřuje ke spuštění plného provozu v červnu 2023.

Komplexnost a vysoká specializace celého projektu vyžaduje již nyní postupný nábor a personální obsazení zejména provozních pozic. BMW Group proto vypsala výběrová řízení pro nové zaměstnance. Mezi prvními budou přijati specialisté bezpečnosti zkušebních tratí a řízení testů. Před nástupem na tuto pozici budou muset noví spolupracovníci absolvovat sérii školení v ostatních vývojových centrech BMW Group v Německu, ve Francii či ve Švédsku. BMW Group nabízí kromě jiného také nadstandardní jazykové vzdělávání, atraktivní zaměstnanecké výhody, ale třeba také 25denní dovolenou. Všechny volné pozice jsou dostupné na kariérních webových stránkách.

V připravovaném BMW Group Vývojovém centru budou vznikat automobily vybavené nejmodernějšími systémy pro autonomní jízdu na světě, a to vyžaduje nejen prvotřídní technologické zázemí, ale také kvalitní místní pracovní sílu. Spolu s partnery vytvoří budované testovací centrum v regionu více než sto nových pracovních míst. Nové pracovní pozice přivedou do regionu nové lidi s jejich rodinami a přispějí tak k rozvoji celého regionu. 

I proto BMW Group aktivně komunikuje s přilehlými městy a obcemi, ale také Karlovarským krajem. V polovině letních prázdnin se tak sešli představitelé kraje, okolní starostové a obchodní partneři s nejvyšším vedením BMW Group při inspekční návštěvě na staveništi. Téměř čtyřicet návštěvníků se tak mohlo seznámit s aktuálním stavem projektu a za pomoci terénních vozidel si již projet některé části okruhů.

Výstavba areálu s testovacími tratěmi, dílnami a kancelářskými objekty pokračuje podle plánu. V současné době se průběžně provádějí zemní práce a úprava podloží v celém areálu, včetně úprav pro odvodnění a přípravy povrchů pro pokládku asfaltových ploch. V září se dokončenost pohybovala v rozmezí přibližně 50 až 70 % podle konkrétního místa. Pracuje se také na mostech, které budou součástí areálu, ale i na 27 plánovaných zádržných nádržích na vodu. Přibližně z poloviny jsou již dokončeny propustky a příklopy. Samozřejmě jsou instalovány také elektrické rozvody, závlahy, oplocení a telekomunikační sítě – tyto činnosti probíhají v návaznosti na další zemní a výstavbové práce. Výstavba dodržuje platný harmonogram, který počítá se spuštěním provozu první etapy v červnu roku 2023.

Stejně jako je tomu po celém světě, i v České republice má BMW Group ambici být dobrým sousedem, který se regionu, v němž působí, snaží pomoci k větší prosperitě a k lepšímu životu. I proto je BMW Group již od prvních fází projektu v regionu aktivní a podporuje nejrůznější kulturní, sportovní a vzdělávací akce, sdružení a organizace. Stejně jako v minulém roce, rovněž pro tento rok BMW Group Vývojové centrum plánuje vypsat dotační výzvu pro projekty zaměřené na podporu dětí a mládeže, ochranu životního prostředí či zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích.

Zdroj a foto: BMW

Tomáš Devera

Na Roadblogu jsem autorem veškerých textů, fotek i videí, pokud není uvedeno jinak.