Změny v povinném ručení od ledna 2024

Koncem prosince nabývají účinnosti změny v zákoně o povinném ručení. Dotknou se všech řidičů, ať jsou majiteli vozu, či nikoliv. O třech hlavních změnách se mluví poměrně často, ale ta čtvrtá zůstává mnoha lidem skrytá. A narazí na ni až při případném (ne)plnění z povinného ručení. Podívejte se, co důležitého bude už za pár měsíců jinak.

1. Navyšuje se povinný minimální limit z ručení

Když si dnes porovnáváte a uzavíráte povinné ručení, v přehledu najdete nabídky začínající na limitu 35/35 mil. Kč. Tak tomu bude už jen několik týdnů. Limit pro povinná ručení uzavíraná od 23. prosince 2023 se má posunout na 50 milionů korun. V obou údajích. Tedy jak u limitu pro škodu na majetku, tak u limitu pro škodu na zdraví, na životech a na ztíženém společenském uplatnění. 

To povede k obecnému zvýšení nákladů na povinné ručení, neboť nejlevnější varianty pro 35/35 mil. Kč už nebude možné sjednat. Kdo si sjedná povinné ručení do 23. prosince 2023, bude moci využít současných cenově nižších nabídek. Pojištění bude platné po celých následujících 12 měsíců.

2. Pojistit musíme všechny vozidla, kde hlavním pohonem není lidská síla

Elektrokoloběžky, segwaye, zahradní traktůrky (pokud s nimi přejíždíme po komunikaci), budou muset mít své vlastní povinné ručení. Výjimku má elektrokolo, neboť hlavní sílou, co ho pohání, je síla lidská. Povinné ručení ale nebudou muset mít ani invalidní vozíky. 

Návrh novely zákona říká v § 2, že povinné ručení musí mít každé vozidlo „určené k pohybu po zemi, s výjimkou kolejového vozidla, poháněné výhradně mechanickým pohonem, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, nebo jehož provozní hmotnost je vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h“. Jste-li majiteli definovaných vozítek, na silnici s nimi budete moci jen se sjednaným a uhrazeným povinným ručením. 

3. Digitální hlášení České kanceláři pojistitelů

Co je Česká kancelář pojistitelů? Zjednodušeně řečeno jde o centrální místo, kde se shromažďují informace o pojištění vozidel. Na Českou kancelář pojistitelů se obrací pojišťovna, když si zjišťuje, na jaký bonus máte nárok. A je to právě Česká kancelář pojistitelů, která vám vyměří pokutu, když na povinné ručení (třeba jen na pár dní) zapomenete.

Všechny pojišťovny budou muset od konce prosince 2023 posílat údaje o všech uzavřených smlouvách digitálně. „I ti pomalejší hráči na trhu musejí rychle dotáhnout digitalizaci svých systémů, aby si mohli tuto zákonnou povinnost splnit. Řada pojišťoven je už s implementací skoro v cíli a první změny související s novým zákonem bude spouštět již s předstihem například v říjnu letošního roku,“ řekl pro e15.cz analytik pojištění Tomáš Růžička.

4. Digitalizace zelených karet

Zelenou kartu už nebudeme muset vozit na papíru v autě, dokonce ani v digitální podobě v mobilu. Bude policistům při kontrolách dostupná v online databázi, podobně jako osobní doklady nebo řidičské průkazy kontrolovaných řidičů. Vedle Policie ČR bude mít do registrů přístup každý orgán veřejné správy, který má se správou aut cokoliv společného. Včetně Registru vozidel, kam zapisujeme koupi, převod nebo likvidaci vozidla.

5. Povinné ručení se přenáší na řidiče (doposud bylo na majiteli)

Od konce prosince 2023 bude při dopravní nehodě ručit ten, kdo řídil. Nikoliv jen majitel vozu. Změna se týká situací, kdy jsou osoby majitele a provozovatele auta odlišné. Typicky se jedná o leasing, o dlouhodobé půjčení auta v rodině atp. 

6. Pojišťovny pravděpodobně získají další důvod, kdy odmítnout plnění z povinného ručení

Doposud jsme spoléhali na to, že pojišťovny uhradily většinu škod nárokovaných z povinného ručení. Ale vypadá to, že „bezstarostné“ časy mnoha provozovatelům aut právě končí. V čem nastává změna? V příčinné souvislosti. 

Doposud musely pojišťovny prokazovat, že pokud bylo na vozidle cokoliv, i administrativně, v nepořádku, měl tento „nepořádek“ (například o 1 den prošlá STK) příčinnou souvislost s dopravní nehodou (se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit). 

Nově prokazování příčinné souvislosti s největší pravděpodobností odpadne. Legislativní proces ještě nebyl zcela dokončen, s jistotou budeme o této změně vědět až s koncem roku 2023. Bude-li přijata, pro řičite vyústí v  jediné. Kdo zaviní dopravní nehodu, a přitom bude mít na autě cokoliv v nepořádku, tomu může pojišťovna odmítnout plnění pojistné události (zde úhradu škody vzniklé obětem nehody). A viník ji bude muset hradit celou sám, třeba i ve výši několika milionů Kč.  

Víc než kdy jindy bude nutné dbát na plnění všech administrativních i technických požadavků ještě před tím, než vůbec vyjedeme na silnice. Mohlo by to řidiče stát nejen celý jeho majetek, ale na doživotí zadlužit jak jeho, tak i celou rodinu. 

To zdaleka nejsou všechny změny, které řidiče od roku 2024 čekají. Přečtěte si, jak to bude s cenami dálničních známek.

Zdroje: 

Autor: Lenka Rutteová
Foto: Freepik

Tomáš Devera

Na Roadblogu jsem autorem veškerých textů, fotek i videí, pokud není uvedeno jinak.